Zpět - obsah OBSAH Dále - Pojmy

 

Úvod

Eukleidovská geometrie, která se učí na školách je vlastně naprosto primitivní. Učí nás pár vzorečků pro nemnoho objektů či tvarů a je už jedno kolika rozměrných. Každý si dovede představit krychli, kruh, čtverec a případně je i nakreslit a dokonce narýsovat. Staří Řekové jí popsali Platónský svět idejí, statický a vlastnící oněch ubohých pár tvarů. Přesto tvrdili, že se tak dá popsat celý svět. Podobné tendence zaznamenáváme za těch 2500 let (páni to to letí…) i v umění (obrazy, hudba- zejména v baroku a klasicismu a to přesto, že vyjádřit míru determinismu v hudbě je velice těžký úkol) a obecně ideálem krásy se většinou stane maximálně mírně nesymetrický eukleidovský objekt. Podívejte se ale tak 20 cm nad monitor. Co vidíte? To je celkem jedno, ale pokud se díváte třeba z okna třeba skrz záclony, zkuste si je popsat jako soustavu půlválců a křivek (např. beziérových). Patrně se vám to nikdy nepodaří s naprosto přesně. Když totiž budete zjemňovat měřítko, uvidíte další a další podrobnosti (např. otřepy na nitích). Musíte se spokojit s aproximací, která je ovšem ztrátová.  Nakonec se ukazuje, že v přírodě je velice těžké na každém kroku nenarazit na fraktální útvar. K popisu těchto útvarů se používá fraktální geometrie, bez níž by některé přírodní úkazy, útvary byly nepochopitelné (např. turbulence). Fraktály mají ovšem širší využití. Predikce (předpověď) počasí je toho nejlepším dokladem. Dále predikce v oblasti přírodě na hony vzdálené, a to v oblasti ekonomiky. Mohli bychom jmenovat další a další obory, ale pak by se vám stránka nenačetla do pár hodin.

Zpět - obsah OBSAH Dále - Pojmy
Licence Creative Commons
Creative Commons 3.0 Unported