Zpět - Pojmy

OBSAH

Další - Zrod Chaotické vědy

 

Zrod "chaotické vědy"

Předchozí práce byly zajisté průlomové, nicméně většina vědců je buď odsoudila a nebo se jimi vůbec nezajímala. Benoit Mandelbrot tak jen náhodou narazil na zapadlou práci Gastona Julia a Pierre Fatou. Zaujala ho a chtěl všechny množiny sjednotit. Vraťme se ale k jeho osobě. Tento velice ctižádostivý a sebevědomý vědec se narodil roku 1924 ve Varšavě, ale v roce 1936 se přestěhoval do Paříže a později do Tully. Studoval na École Normale a École Politechnique. Pracoval u IBM, kde se poprvé setkal s fraktály při studiu vývoje cen bavlny či při problému odstraňování šumu při datových přenosech. Cena bavlny byla sice nepředvídatelná, ale stejná posloupnost změn se dala vysledovat v různých měřítkách. Podobný problém odhalil i při sledování poruch na telekomunikačních linkách. Proslavil se ale až díky jeho, Mandelbrotově množině. Ke své práci už měl daleko rychlejší počítač, ale kreslení M. množiny je časově nárožné. První černobílé obrázky se objevovaly velice pomalu, ale nastartovaly novou vědní disciplínu, která se vyvíjela(í) velice chaoticky a bouřlivě. M-set (anglické jméno) bude podrobně diskutována dále v textu.

Zpět - Pojmy

OBSAH

Další - Zrod Chaotické vědy

Licence Creative Commons
Creative Commons 3.0 Unported